logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
minus Kontakt z Urzędem
   minus Dane adresowe
   minus Godziny urzędowania
   minus Sprawy i telefony
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE O URZĘDZIE > Kontakt z Urzędem > Sprawy i telefony

Powiatowy Urząd Pracy w Górze
ul. Poznańska 4
56-200 Góra


tel. (65) 543 22 25
fax (65) 543 36 12


e-mail: sekretariat@pupgora.pl
www: www.pupgora.pl,
bip:pup.gora.sisco.info


NIP 699 144 82 41
REGON 932111376


Godziny otwarcia: pon-piątek 7 - 15
obsługa: pon-piątek 8 - 14
Dyrektor i Zastępca PUP przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 8 - 14

 


Organizacja urzędu

I PIĘTRO
Zadania Imię i nazwisko

Nr
pokoju

Tel. bezpośredni Nr tel. (wew)
DYREKTOR Barbara Murlik 15 - 131
Z-CA DYREKTORA Grażyna Wasilewska 16 - 160

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

Kierownik działu
Organizacja i kontrola
wewnętrzna,

Kadry

 

 

Iwona Mazur

 

11 65 512 87 30 135

Sekretariat
Sprawy organizacyjne

  13 65 543 22 25 133
Sprawy organizacyjno-gospodarcze Ireneusz Oskierko 20 65 544 26 60 159

DZIAŁ REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Informacja

Rejestracja
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Zgłoszenia/wyrejestrowania do/z ubezpieczenia zdrowotnego

Dodatek aktywizacyjny

 

Maria Rogala

 Marta Szkudlarek

 

19

 

65 512 87 37

 

 

 

65 512 87 36

 

156

 

 

 

155

 

Ewidencja i Świadczenia

Refundacja Składki KRUS

Wydawanie zaświadczeń

Refundacja kosztów opieki
nad dzieckiem

Elżbieta Kozłowska

 

 

Monika Religa

12

65 512 87 32

 

 

65 544 26 62

147

 

 

148

Dział Finansowo-Księgowy

 

Główny księgowy
kierownik działu
Księgowość budżetowa
Windykacja nienależnie pobranych świadczeń

 

Joanna Gezela 14

65 512 87 34

150
Obsługa Funduszu Pracy i innych funduszy celowych Halina Kubera 14

65 512 87 35

151
Obsługa księgowa programów europejskich realizowanych na rzecz osób bezrobotnych

 

Agnieszka Ajchenlaub

 

14

65 512 87 35

152

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

Informatyk

 

Wojciech Zagubień 17 65 544 26 64 154
Programy Lokalne i Unii Europejskiej Aneta Czerwonka 20 65 512 87 38 157
PARTER
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Zadania

Imię i nazwisko

Nr
pokoju

Tel. bezpośredni Nr tel. (wew)

 

Kierownik działu

 

Świadczenia aktywizacyjne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Grażyna Rybak 7 65 512 87 25 140

 

Organizacja staży

Bony stażowe

 

Paulina Laksander 2 65 544 26 61 153

 

Szkolenia

Bony szkoleniowe

Studia podyplomowe

Pożyczki szkoleniowe

Finansowanie kosztów
egzaminów lub licencji

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 

 

Agnieszka Topolska

5

65 512 87 21

138

 

Prace interwencyjne

Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania

Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+

Bony zatrudnieniowe

Bony na zasiedlenie

Zamówienia publiczne

Natalia Ciszewska
 
6 65 512 87 24 136

 

Refundacja składki ZUS

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Doposażenie stanowisk pracy

Grant na telepracę

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Danuta Kujawińska 6 65 512 87 23 139

Poradnictwo zawodowe

Doradcy klienta
indywidualnego

Elżbieta Nuckowska

(A, C)

 

Justyna Michalec

(H, N, T)

3

 

4

65 512 87 20

 

65 512 87 22

134

 

137

 

Pośrednictwo pracy

Doradcy klienta
indywidualnego

 

 

 

Jowita Klaczkowska Drożdż

(R,S,Ś)

 

Roksana Stokłosa

(B,D,G)

 

Agnieszka Gorwa

(L,Ł,M,W)

 

Renata Żurawska

(J,K,U)

Joanna Polak

( E,F,I,O,P,Z,Ź,Ż)

 

9

 

 

9

 

10

 

 

 

10

 

10

 

65 512 87 27

 

 

65 512 87 33

 

 

65 512 87 28

 

 

65 512 87 29

 

65 544 26 63

 

142

 

 

149

 

 

143

 

 

144

 

145

 

 

 

Pośrednictwo pracy

Doradca klienta instytucjonalnego

 

Małgorzata Witko

(obsługa pracodawców)

 

 

1

 

65 512 87 26

141

 

PIWNICA

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Sala Informacji Zawodowej     65 512 87 39 161

 

Informujemy, że na mocy art. 63  § 1 i 2 KPA - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Mając powyższe na uwadze :

Urząd będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi , wszelkie pisma kierowane na adres e-mail - nie zawierające nazwiska i imenia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.

Nazwa dokumentu: Sprawy i telefony
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-12 10:09:55
Data udostępnienia informacji: 2011-07-12 10:09:55
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-30 11:25:57

Wersja do wydruku...

corner   corner