logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-07-12 10:44:53 - Rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (23.65 kB)
2011-07-12 10:46:43 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (29.01 kB)
2011-07-12 10:48:38 - Rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (300.98 kB)
2011-07-12 10:52:00 - Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (374.56 kB)
2011-07-12 10:55:58 - Rozporządzenie w sprawie programów specjalnych (28.47 kB)
2011-07-12 10:59:25 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (28.13 kB)
2011-07-12 11:01:19 - Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (72.91 kB)
2011-07-12 11:03:54 - Rozporządzenie w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (34.53 kB)
2011-07-12 11:05:46 - Rozporządzenie w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (20.02 kB)
2011-07-12 11:26:19 - Rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (46.03 kB)
2011-07-12 11:29:46 - Rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (32.77 kB)
2011-07-12 11:33:46 - Rozporządzenie w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (32.77 kB)
2011-07-12 11:43:53 - Rozporządzenie w sprawie warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (21.13 kB)

Nazwa dokumentu: Rozporządzenia
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-12 10:27:10
Data udostępnienia informacji: 2011-07-12 10:27:10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-12 11:44:06

Wersja do wydruku...

corner   corner