logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE O URZĘDZIE > Ochrona Danych Osobowych

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w powiatowym urzędzie pracy w Górze

Na podstawie i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Powiatowy Urząd Pracy w Górze przekazuje poniższe informacje:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z siedzibą 56-200 Góra, ul. Poznańska 4.

Inspektorem Ochrony Danych jest Iwona Mazur poczta elektroniczna: Iwona.Mazur@gora.praca.gov.pl.

Powierzone dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zapewnienia pomocy określonej w ustawie, prowadzenia postępowań kontrolnych i wydawania decyzji, weryfikacji uprawnień i danych, realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej, oraz określania planów dalszych działań, a także badań naukowych.
 
Niepodanie danych osobowych skutkuje, że administrator nie będzie mógł zrealizować zadań ustawowych wobec osoby ubiegającej się o uprawnienia wynikające z ustawy.
Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, publiczne służby zatrudnienia, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu.
 
Prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Dane przetwarzane przez Administratora danych osobowych będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności sądom, komornikom sądowym, organom ścigania, ośrodkom pomocy społecznej, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, MRPiPS oraz SYGNITY S.A. w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są dane.

Prawo do skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych przysługuje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Nazwa dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 11:16:39
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 11:16:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 11:23:45

Wersja do wydruku...

corner   corner