Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE O URZĘDZIE
Kontakt z Urzędem
Podstawa prawna działania
Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
Organizacja Urzędu
Kadra kierownicza
Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
Tryb działania urzędu
Sprawy w Urzędzie
Rejestry, ewidencje, archiwa
Nabór pracowników
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Ogłoszenia o przetargach
Rozstrzygnięcia przetargów
Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
Oferty krajowe
Oferty lokalne
EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
Rejestracja
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
Informacja dla osób bezrobotnych
Obowiązujące stawki zasiłków
Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
Definicja poszukującego pracy
Rejestracja poszukującego pracy
Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
Zgłoszenie oferty pracy
Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
Druki do pobrania
  Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
 PRAWO PRACY
Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
 INNE
Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy

w Górze


Adres: ul. Poznańska 4, 56-200 Góra
tel 65 543 22 25 fax. 65 543 36 12 

NIP 699-144-82-41, REGON 932111376

Adres strony internetowej www.pupgora.pl

Informujemy, że na mocy art. 63  § 1 i 2 KPA - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Mając powyższe na uwadze:

Urząd będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi , wszelkie pisma kierowane na adres e-mail - nie zawierające nazwiska i imenia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.

 Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).