Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wykaz zarządzeń Dyrektora PUP w Górze w 2011 roku

 

NR ZARZĄDZENIA

DATA WYDANIA

DOTYCZY

1/2011

21.01.2011r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania „Analizy lokalnego rynku pracy”

1A/2011

24.02.2011r.

w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze  „Regulaminu przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”

2/2011

24.02.2011r.

w sprawie wprowadzenia zasad dysponowania środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację osób bezrobotnych w 2011r. oraz  powołania komisji do oceny wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

2A/2011

28.02.2011r.

w sprawie  wprowadzenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pt. „Wystarczy chcieć” w 2011r. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3/2011

09.03.2011r.

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o sfinansowanie kosztów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione oraz wprowadzenie zasad oceny tych wniosków

4/2011

09.03.2011r.

w sprawie ustalenia „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób”

5/2011

20.05.2011r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ochrony mienia”

6/2011

10.06.2011r.

w sprawie zapewnienia pracownikom PUP napoi chłodzących

7/2011

20.06.2011r.

w sprawie: powołani komisji do spraw realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wprowadzenia „Regulaminu pracy komisji przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze”

8/2011

01.07.2011r.

w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro netto w PUP

9/2011

22.09.2011r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

10/2011

12.10.2011r.

w sprawie: wprowadzenia uregulowań przejściowych w związku ze zmianami w regulaminie pracy dotyczącymi terminu wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze

11/2011

13.10.2011r.

w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Górze uchwalonego przez Radę Powiatu Górowskiego

12/2011

18.10.2011r.

w sprawie: powierzenia wykonania zadań służb bhp w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy

13/2011

18.10.2011r.

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze

14/2011

18.10.2011r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze

15/2011

16.11.2011r.

w sprawie: organizacji ochrony przeciwpożarowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze

16/2011

25.11.2011r.

w sprawie: wprowadzenia ewidencji i dokumentacji związanej z prawidłową eksploatacją samochodu służbowego PUP w Górze oraz ustalenia normy zużycia paliwa

17/2011

31.12.2011r.

w sprawie: określenia dni ustawowo wolnych od pracy w 2012r.

18/2011

31.12.2011r.

w sprawie: ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w PUP”

19//2011

31.12.2011r.

W sprawie: wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” oraz powołania Komisji Socjalnej

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 830
Podmiot udostępniający: PUP Góra
Nazwa dokumentu: 2011
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Zagubień
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Zagubień
Data wytworzenia informacji: 28.10.2019
Data udostępnienia informacji: 28.10.2019 12:30:56
Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019 12:39:20
Rejestr zmian