Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GÓRZE


na podstawie i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
Powiatowy Urząd Pracy w Górze(dalej: PUP) przekazuje poniższe informacje

1) tożsamość i dane kontaktowe administratora:
Administratorem Danych Osobowych (dalej: administrator) jest Powiatowy Urząd Pracy w Górze, reprezentowany przez dyrektora.
Siedzibą urzędu jest Góra, adres pocztowy: 56-200 Góra, ul. Poznańska 4, email: sekretariat@gora.praca.gov..pl, tel. 65 543 22 25, fax 65 543 36 12

2) tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela administratora:
Administrator nie wyznaczył przedstawiciela administratora.

3) dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Inspektorem Ochrony Danych w PUP jest Tomasz Wadas, email: iodo@amt24.biz  tel. 76 300 01 40

4) cele przetwarzania danych osobowych:
Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie przez PUP obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa.

5) informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w urzędzie osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 15 RODO
 • żądania od administratora sprostowania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeżeli uzyskanie danych odbywało się na podstawie zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu email)
 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła do urzędu, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony urzędu, w trybie i w zakresie określonym w art. 20 RODO

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa na wniosek osoby, której dane dotyczą, który będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez PUP.
Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w trybie określonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje szczegółowe, dotyczące poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą, obejmujące dodatkowo:

 • podstawy prawne przetwarzania;
 • realizowane prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie tych interesów;
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - w dowolnym momencie, bez wpływu jej cofnięcia na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody;
 • informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

znajdują się w załączonych niżej dokumentach.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 987
Podmiot udostępniający: PUP Góra
Nazwa dokumentu: Informacje o ochronie danych osobowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Zagubień
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Zagubień
Data wytworzenia informacji: 22.10.2019
Data udostępnienia informacji: 22.10.2019 14:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2019 14:58:25
Rejestr zmian