Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

DZIAŁ REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

1.

Rejestr wniosków o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

2.

Ewidencja wydanych decyzji o przyznaniu, utracie bądź odmowie przyznania dodatku aktywizacyjnego

3.

Rejestr wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

4.

Rejestr wydanych decyzji w trybie nadzwyczajnym

5.

Rejestr akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6.

Rejestr zawieszonych postępowań

7.

Rejestr odwołań od decyzji

8.

Rejestr wydanych zaświadczeń

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

1.

Rejestr osób skierowanych na staż

2.

Rejestr wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

3.

Rejestr zawartych umów o odbycie przez bezrobotnego stażu

4.

Rejestr zawartych umów o odbycie przez bezrobotnego stażu

5.

Rejestry wydatków

6.

Ewidencja umów szkoleniowych

7.

Ewidencja umów dotyczących udzielenia pożyczki szkoleniowej

8.

Ewidencja umów dotyczących finansowania kosztów egzaminów, licencji

9.

Ewidencja umów dotyczących finansowania studiów podyplomowych

10.

Rejestr umów w sprawie prac interwencyjnych

11.

Rejestr refundacji dot. prac społecznie użytecznych

12.

Rejestr osób skierowanych na roboty publiczne

13.

Rejestr pracodawców z którymi zawarto umowy w związku z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

14.

Rejestr  osób, z którymi zawarto umowy w związku z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

15.

Rejestr indywidualnych porad zawodowych

16.

Rejestr grupowych porad zawodowych

17.

Rejestr indywidualnych informacji zawodowych

18.

Rejestr indywidualnych informacji zawodowych dla osób niezarejestrowanych

19.

Rejestr grupowych informacji zawodowych

20.

Rejestr rozmów wstępnych

21.

Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie

DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY

1.

Ewidencja środków trwałych

2.

Ewidencja pozostałych środków trwałych

3.

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

4.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

5.

Ewidencja weksli

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.

Ewidencja obecności w pracy pracowników PUP

2.

Ewidencja wydawanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

3.

Ewidencja delegacji służbowych

4.

Ewidencja wyjść służbowych

5.

Rejestr zarządzeń

6.

Ewidencja pełnomocnictw i upoważnień

7.

Rejestr skarg i wniosków

8.

Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

9.

Rejestr zamówień publicznych

10.

Rejestr zamówień do 14 000 euro

11.

Rejestr zwolnień lekarskich

12.

Rejestr korespondencji przychodzącej

13.

Rejestr korespondencji wychodzącej

14.

Rejestr przeszkolonych w zakresie bhp i p.poż

15.

Rejestr badań profilaktycznych

16.

Książka kontroli sanitarnej

17.

Książka eksploatacji systemu alarmowego SSWN

18.

Rejestr druków ścisłego zarachowania

19.

Rejestr pieczęci

20.

Rejestr wydanych środków czystościowych

21.

Rejestr kosztów eksploatacji pojazdu

22.

Rejestr wyposażenia pomieszczeń

23.

Ewidencja rozdziału kluczy

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROGRAMÓW LOKALNYCH I PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1.

Rejestr osób uczestniczących w projektach


ARCHIWUM

W PUP istnieje archiwum zakładowe działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.2006.97.673 ze zm.) oraz „Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze”.


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach Urzędu mogą być udostępnianie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 846
Podmiot udostępniający: PUP Góra
Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Zagubień
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Zagubień
Data wytworzenia informacji: 28.10.2019
Data udostępnienia informacji: 28.10.2019 10:47:19
Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019 10:56:06
Rejestr zmian