logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Prace społecznie użyteczne

 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 
Oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 
Starosta może skierować na wniosek gminy bezrobotnego bez prawa do zasiłku
korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu.
 
Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie
w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.
Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
 
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.
 
Procedura postępowania:
1.     Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
2.     Starosta zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie użytecznych.
3.     Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje ją do PUP
4.     Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych
 
Podstawa prawna: art. 73 a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U Nr 69 poz. 415 z dnia 25 kwietnia 2008r.) oraz Rozporządzenia MGiP. z dnia 25 października 2005r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745 )
 
 
 
Szczegółowe informacje udziela Pani Jadwiga Kubiak, pok. nr 1
tel. /0 65/ 543-22-25 lub 543 36 12 wew. 33
 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

2. Wniosek o refundację prac społecznie użytecznych 
 

Załączniki do pobrania: 2009-03-11 14:11:27 - Wniosek w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (50.00 kB)

Nazwa dokumentu: Prace społecznie użyteczne
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kubiak - Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kubiak - Inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:49:59
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:49:59
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-28 09:03:46

Wersja do wydruku...

corner   corner