logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE O URZĘDZIE > Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GÓRZE


na podstawie i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
Powiatowy Urząd Pracy w Górze(dalej: PUP) przekazuje poniższe informacje

1) tożsamość i dane kontaktowe administratora:
Administratorem Danych Osobowych (dalej: administrator) jest Powiatowy Urząd Pracy w Górze, reprezentowany przez dyrektora.
Siedzibą urzędu jest Góra, adres pocztowy: 56-200 Góra, ul. Poznańska 4, email: sekretariat@gora.praca.gov..pl, tel. 65 543 22 25, fax 65 543 36 12

2) tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela administratora:
Administrator nie wyznaczył przedstawiciela administratora.

3) dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Inspektorem Ochrony Danych w PUP jest Tomasz Wadas, email: iodo@nsi.net.pl tel. 768 358 801

4) cele przetwarzania danych osobowych:
Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie przez PUP obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa.

5) informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w urzędzie osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 15 RODO
 • żądania od administratora sprostowania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeżeli uzyskanie danych odbywało się na podstawie zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu email)
 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła do urzędu, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony urzędu, w trybie i w zakresie określonym w art. 20 RODO

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa na wniosek osoby, której dane dotyczą, który będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.


7) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez PUP.
Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w trybie określonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje szczegółowe, dotyczące poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą, obejmujące dodatkowo:

 • podstawy prawne przetwarzania;
 • realizowane prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie tych interesów;
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - w dowolnym momencie, bez wpływu jej cofnięcia na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody;
 • informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

znajdują się w załączonych niżej dokumentach.

Ilość odwiedzin: 774
Nazwa dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 11:16:39
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 11:16:39
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-10 10:25:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner