logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
plus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
  Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
minus Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
plus Rok 2007
plus Rok 2008
plus Rok 2009
plus Rok 2010
plus Rok 2011
plus Rok 2012
plus Rok 2013
plus Rok 2014
plus Rok 2015
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE O URZĘDZIE
   Kontakt z Urzędem
      Dane adresowe
      Godziny urzędowania
      Sprawy i telefony
   Podstawa prawna działania
      Ustawy
   Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
      Ustawy i Rozporządzenia
   Organizacja Urzędu
      Regulamin organizacyjny
      Struktura organizacyjna
   Kadra kierownicza
   Majątek Urzędu

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
   Tryb działania urzędu
      Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
   Sprawy w Urzędzie
      Przyjmowanie i załatwianie spraw
      Obsługa osób niesłyszących
      Załatwianie skarg i wniosków
      Elektroniczny Urząd Podawczy
      Informacja publiczna nie udostępniona w BIP
   Rejestry, ewidencje, archiwa
      Rejestry i ewidencje
      Archiwa
   Nabór pracowników
      Regulamin naboru
      Ogłoszenie o naborze
      Wyniki naboru
   Zarządzenia
   Kontrole zewnętrzne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia o przetargach
   Rozstrzygnięcia przetargów
   Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
      Zaproszenie do złożenia oferty - usługa budowlana - „ II etap modernizacji budynku” będącego w zarządzie Urzędu Pracy w Górze przy ul. Poznańskiej 4

OFERTY PRACY
   Oferty krajowe
   Oferty lokalne
   EURES - praca za granicą

DLA BEZROBOTNEGO
   Rejestracja
      Rejestracja przez Internet
   Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
      Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
      Zmiany w zasadach pozyskiwania dokumentów z krajów UE - informacje ogólne
      Zasiłek po pracy za granicą krok po kroku
      Transfer zasiłku dla bezrobotnych
      Wykaz jednostek organizacyjnych ZUS i KRUS
      Państwa Unii Europejskiej, EOG i EFTA
      Akty prawne
      Leczenie w krajach Unii Europejskiej
      Przydatne linki
   Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
   Informacja dla osób bezrobotnych
   Obowiązujące stawki zasiłków
   Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
   Terminy wypłat świadczeń

DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
   Definicja poszukującego pracy
   Rejestracja poszukującego pracy
   Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
   Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
   Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy

DLA PRACODAWCY
   Zgłoszenie oferty pracy
   Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
   Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

WNIOSKI I FORMULARZE
   Druki do pobrania

Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
   Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy

PRAWO PRACY
   Ustawy

STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
   Rok 2007
      Grudzień 2007
   Rok 2008
      Styczeń 2008
      Luty 2008
      Marzec 2008
      Kwiecień 2008
      Maj 2008
      Czerwiec 2008
      Lipiec 2008
      Sierpień 2008
      Wrzesień 2008
      Październik 2008
      Listopad 2008
      Grudzień 2008
   Rok 2009
      Styczeń 2009
      Luty 2009
      Marzec 2009
      Kwiecień 2009
      Maj 2009
      Czerwiec 2009
      Lipiec 2009
      Sierpień 2009
      Wrzesień 2009
      Październik 2009
      Listopad 2009
      Grudzień 2009
   Rok 2010
      Styczeń 2010
      Luty 2010
      Marzec 2010
      Kwiecień 2010
      Maj 2010
      Czerwiec 2010
      Lipiec 2010
      Sierpień 2010
      Wrzesień 2010
      Październik 2010
      Listopad 2010
      Grudzień 2010
      Analizy Rynku Pracy za 2010r.
   Rok 2011
      Styczeń 2011
      Luty 2011
      Marzec 2011
      Kwiecień 2011
      Maj 2011
      Czerwiec 2011
      Lipiec 2011
      Sierpień 2011
      Wrzesień 2011
      Październik 2011
      Listopad 2011
      Grudzień 2011
      Analizy Rynku Pracy za 2011r.
   Rok 2012
      Styczeń 2012
      Luty 2012
      Marzec 2012
      Kwiecień 2012
      Maj 2012
      Czerwiec 2012
      Lipiec 2012
      Sierpień 2012
      Wrzesień 2012
      Październik 2012
      Listopad 2012
      Grudzień 2012
   Rok 2013
      Styczeń 2013
      Luty 2013
      Marzec 2013
      Kwiecień 2013
      Maj 2013
      Czerwiec 2013
      Lipiec 2013
      Sierpień 2013
      Wrzesień 2013
      Październik 2013
      Listopad 2013
      Grudzień 2013
   Rok 2014
      Styczeń 2014
      Luty 2014
      Marzec 2014
      Kwiecień 2014
      Maj 2014
      Czerwiec 2014
      Lipiec 2014
      Sierpień 2014
      Wrzesień 2014
      Październik 2014
      Listopad 2014
      Grudzień 2014
   Rok 2015
      Styczeń 2015
      Luty 2015
      Marzec 2015
      Kwiecień 2015
      Maj 2015
      Czerwiec 2015
      Lipiec 2015
      Sierpień 2015
      Wrzesień 2015
      Październik 2015

INNE
   Kluby integracji społecznej
corner   corner