logo
  PUP Góra
:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Druki do pobrania

 Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


Środki na podjęcie działalności gospodarczej


Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego


Staż na okres do 12 miesiecy


Staż - na okres nieprzekraczający 6 m-cy


Prace interwencyjne


Roboty publiczne


Prace społecznie użyteczne


Szkolenia indywidualne


Refundacja kosztów studiów podyplomowych


 

 

: Druki do pobrania
: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
: Administrator
: 2003-06-29 10:25:05
: 2003-06-29 10:25:05
: 2010-03-04 09:44:48

...

corner   corner