logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
minus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   minus Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   minus Zmiany w zasadach pozyskiwania dokumentów z krajów UE - informacje ogólne
   minus Zasiłek po pracy za granicą krok po kroku
   minus Transfer zasiłku dla bezrobotnych
   minus Wykaz jednostek organizacyjnych ZUS i KRUS
   minus Państwa Unii Europejskiej, EOG i EFTA
   minus Akty prawne
   minus Leczenie w krajach Unii Europejskiej
   minus Przydatne linki
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Od 1 maja 2010r. weszły w życie nowe rozporządzenia unijne, które zmieniają zasady pozyskiwania dokumentów z krajów UE oraz przeprowadzania transferów zasiłków dla bezrobotnych z/do krajów UE. Są to:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L166/1 z dnia 30 kwietnia 2004r.);
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 988/2009 z dnia 16 września 2009r. zmieniające rozporządzenie WE Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. WE .L284 z dnia 30 października 2009roku);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące wykonywania rozporządzenia WE Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. WE.L284 z dnia 30 października 2009 roku).
W krajach EOG (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) oraz w Szwajcarii obowiązują nadal „stare” rozporządzenia unijne, czyli:
 1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dp pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz.U.(WE) L 149 z 5 lipca 1971r. z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marcia 1972r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE Nr L 74 z dnia 27 marca 1972r. z późniejszymi zmianami)
 
W pozostałych krajach Wspólnoty stosowane dotąd formularze E301, E302, E303 będą powoli wypierane przez dokumenty typu „SED” oraz „U”:
 • „stare” E301 = „nowe” U1
 • „stare” E303 = „nowe” U2

U3 = „nowy” dokument służący informowaniu bezrobotnego o wszelkich krokach podjętych w jego sprawie przez instytucja właściwe.

Okresy ubezpieczenia i zatrudnienia w państwach UE/EOG (Unia Europejska/Europejski Obszar Gospodarczy) mogą być sumowane w celu uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia.
 

Do tego służą dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia i zatrudnienia:

 • FORMULARZ E 301 (EOG:Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria)
 • DOKUMENT U 1 (kraje Unii Europejskiej)

Aby uzyskać U 1 /E 301 z UE/EOG osoba zainteresowana po zakończeniu pracy powinna wystąpić z wnioskiem do instytucji właściwej kraju zatrudnienia.

Aby uzyskać U 1/E 301 z Polski osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Aby starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce po pracy w krajach UE/EOG oraz w Szwajcarii należy posiadać odpowiednio:

 1. DOKUMENT U1 z UE

Jeśli osoba bezrobotna takiego dokumentu nie posiada również powinna się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i przedłożyć dokumenty poświadczające pracę za granicą.

 
W celu pozyskania informacji dot. okresów ubezpieczenia/zatrudnienia DWUP zwraca się w Twoim imieniu do instytucji właściwej w kraju Twojego zatrudnienia z wnioskiem oraz odpowiednimi dokumentami. Kraje Wspólnoty mają różne wymagania dotyczące dokumentów potrzebnych do potwierdzenia okresów ubezpieczenia/zatrudnienia.
 1. FORMULARZ E301 z EOG

Są dwa sposoby pozyskania formularza E301 z krajów EOG:

 • należy osobiście wystąpić do instytucji w kraju zatrudnienia,
 • można po powrocie do kraju zamieszkania wystąpić do DWUP.
 
W celu pozyskania formularza E301 DWUP zwraca się w Twoim imieniu do instytucji właściwej w kraju Twojego zatrudnienia z wnioskiem oraz odpowiednimi dokumentami. Kraje Wspólnoty mają różne wymagania dotyczące dokumentów potrzebnych do wydania druku E301.

Jeśli chcesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych w krajach UE/EOG
postaraj się odpowiednio o:

DOKUMENT U1 PL

FORMULARZ E301 PL

umożliwiają one zaliczenie okresów zatrudnienia w Polsce do uprawnień na wypadek bezrobocia w krajach UE/EOG.

Aby otrzymać ww. dokumenty należy się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i złożyć:

 • wniosek o wydanie U1 PL/E301 PL,
 • dokumenty potwierdzające okresy pracy w Polsce, a w przypadku U1 także dokumenty dot. prowadzenia działalności gospodarczej (decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek), które osoba zainteresowana che potwierdzić,
 • zaświadczenie z właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy z informacją czy osoba ubiegająca się o U1/E301 PL była zarejestrowana oraz czy pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

   

Tu uzyskasz pomoc:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Oddział koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Filia we Wrocławiu
Ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
Tel. 71 39 74 125, 71 39 74 126, 71 3974 127

Ilość odwiedzin: 1996
Nazwa dokumentu: Zmiany w zasadach pozyskiwania dokumentów z krajów UE - informacje ogólne
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 14:17:05
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 14:17:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:18:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner