logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
minus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   minus Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   minus Zmiany w zasadach pozyskiwania dokumentów z krajów UE - informacje ogólne
   minus Zasiłek po pracy za granicą krok po kroku
   minus Transfer zasiłku dla bezrobotnych
   minus Wykaz jednostek organizacyjnych ZUS i KRUS
   minus Państwa Unii Europejskiej, EOG i EFTA
   minus Akty prawne
   minus Leczenie w krajach Unii Europejskiej
   minus Przydatne linki
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Polski zasiłek po pracy za granicą krok po kroku

KROK 1po zakończeniu zatrudnienia za granicą pierwsze kroki należy skierować do właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy w Polsce i tam zarejestrować się jako osoba bezrobotna

KROK 2jeśli posiadasz weź ze sobą druk U1 (kraje Unii Europejskiej) lub formularz E -301 -kraje Europejskiego Obszaru gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Szwajcaria wystawiony przez zagraniczną instytucję, zaświadczenie oraz decyzję o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, polskie świadectwa pracy, w przypadku pracy na umowę zlecenie-zaświadczenie stwierdzające okres pracy, miesięczne wynagrodzenie brutto i czy były odprowadzane od wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji, decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej a także zaświadczenie ZUS o okresie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i kwocie stanowiącej podstawę ich odprowadzania; dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (w przypadku mężczyzn)

(ww. dokumenty należy wziąć w postaci oryginałów i kserokopii)


KROK 3
zgłoś się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu i złóż wniosek o przyznanie prawa do zasiłku (wniosek do pobrania na stronie: http://www.kszs.dwup.pl/?id=7 ) na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z dokumentami (patrz krok 2)
 

KROK 4 – jeśli nie posiadasz U1/E-301 weź ze sobą również oryginały dokumentów poświadczających pracę za granicą, a wojewódzki urząd pracy pozyska w Twoim imieniu odpowiednią informację z zagranicznej instytucji właściwej

 
WAŻNE!

Druk U1/E-301 jak również U2/E-303 może pozyskać tylko osoba bezrobotna.

W sytuacji gdy osoba nie posiada ww. druków DWUP sam pozyskuje informację o zatrudnieniu za granicą, jednak zaświadczenie, które później wystawia jest honorowane tylko w Polsce.

Potwierdzanie przez DWUP okresów zatrudnienia nie odnosi się do emerytury/renty (np. druk U1/E-301 służą tylko do uprawnień zasiłkowych z tytułu bezrobocia a także uprawnień pracowniczych)


KROK 5
– decyzja przyznająca prawo do zasiłku będzie wydana na zasadach prawa polskiego, gdzie wysokość zasiłku i długość pobierania świadczenia zależy od sposobu zakończenia pracy, stażu pracy oraz przeciętnej stopy bezrobocia w miejscu zamieszkania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy
 

KROK 6od decyzji wydanej przez wojewódzki urząd pracy działający w imieniu marszałka województwa przysługuje odwołanie do ministra właściwego ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 
 
Tu możesz uzyskać pomoc:
 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Oddział Koordynacji Systemów zabezpieczenia Społecznego

Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

Tel. (71) 39 74 125, (71) 39 74 126, (71) 39 74 127

Ilość odwiedzin: 3332
Nazwa dokumentu: Zasiłek po pracy za granicą krok po kroku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 14:18:33
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 14:18:33
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:19:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner