logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Druki do pobrania

PUP jest w trakcie opracowywania nowych druków formularzy w zakresie instrumentów rynku pracy, odpowiadających znowelizowanym przepisom, stąd prosi się o nie składanie wniosków na dotychczas obowiązujących formularzach.

Załączniki do pobrania: 2005-07-18 10:18:08 - uprawdopodobnienie zatrudnienia bezrobotnego po ukończonym szkoleniu (24.50 kB)
2005-07-18 10:19:17 - Karta kandydata na szkolenie (30.00 kB)
2005-07-18 10:21:02 - wniosek o zwrot kosztów dojazdu (27.50 kB)
2005-07-18 10:22:53 - rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (50.00 kB)
2005-07-18 10:32:19 - Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (220.00 kB)
2005-12-22 09:54:42 - Druk zawiadomienia o zatrudnieniu bezrobotnego (24.00 kB)
2005-12-29 08:25:12 - Wzór listu motywacyjnego (24.50 kB)
2005-12-29 08:26:05 - Wzór życiorysu (24.50 kB)
2005-12-29 12:47:47 - Umowa o świadczenie usług w gospodarstwie domowym (39.50 kB)
2006-01-11 07:48:54 - Zaświadczenie dla żyranta (24.50 kB)
2006-03-16 11:43:20 - Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych (38.50 kB)
2007-09-19 08:15:49 - Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (36.00 kB)
2007-11-27 09:17:09 - Wniosek o zwrot cześci kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ZUS za skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych (77.00 kB)
2008-05-02 11:25:28 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (32.50 kB)
2008-07-23 14:00:28 - Oświadczenie o stanie zatrudnienia do prac interwencyjnych (31.00 kB)
2008-07-23 14:22:27 - oświadczenie o stanie zatrudnienia - ref. kosztów tworzenia stanowiska pracy (31.00 kB)
2009-02-06 13:06:07 - wniosek - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - EFS (211.00 kB)
2009-02-06 13:06:59 - oświadczenie - jednorazowe środki 2009 (27.50 kB)

Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 13:07:14

Wersja do wydruku...

corner   corner