logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA

PORADNICTWO GRUPOWE

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu bądź zmianie zawodu, miejsca zatrudnienia a pracodawcom w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Doradca zawodowy udziela pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, która w szczególności polega na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
  i poszukujących pracy.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w Powiatowym Urzędzie Pracy jest świadczone przez:
 

1) poradę indywidualną, polegającą na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego;
2) poradę grupową, polegającą na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych (musi być poprzedzona poradą indywidualną każdego uczestnika!);
3) pomoc pracodawcy krajowemu w:
a) doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych,
b) rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej;
4) informację indywidualną, polegającą na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej;
5) informację grupową, polegającą na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego;
6) udostępnienie osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym zasobów informacji zawodowych do samodzielnego korzystania.
 
 
Zasoby informacji zawodowych oraz innych informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy obejmują informacje o:
 
 
1) zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;
2) rynku pracy;
3) zakresie i formach działania instytucji, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy;
4) szkołach i instytucjach szkoleniowych;
5) stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
6) metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
7) sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
8) wzorach dokumentów aplikacyjnych;
9) stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy;
10) warunkach świadczenia pracy;
11) warunkach podejmowania działalności gospodarczej;
12) instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
13) projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 
 
 
Od dnia 29.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy świadczy informację zawodową również osobie niezarejestrowanej przez:
 
 
- informację indywidualną,
- informację grupową,
- udostępnienie zasobów informacji zawodowych do samodzielnego korzystania.
 

UWAGA!
Każdy bezrobotny może skorzystać z fachowej porady i pomocy doradcy zawodowego.
Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do doradcy zawodowego.

 

 

Pani Elżbieta Nuckowska - doradca zawodowy - gmina Góra i gmina Jemielno; pok. nr 3; tel. 65 543 36 12 wew. 34
Pani Justyna Michalec - doradca zawodowy - miasto Góra; pok. nr 5; tel. 65 543 36 12 wew. 37
Pani Agnieszka Topolska - doradca zawodowy - gmina Niechlów i gmina Wąsosz; pok. nr 5; tel. 65 543 36 12 wew. 37

Nazwa dokumentu: Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - doradca zawodowy
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - doradca zawodowy
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:31:52
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-28 12:23:05

Wersja do wydruku...

corner   corner