logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A ASzanowny Pracodawco!· Jeśli poszukujecie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz fachowców w różnych zawodach;

· Jeśli chcecie zatrudnić młodych i ambitnych absolwentów różnych rodzajów szkół;
· Jeśli poszukujecie niewykwalifikowanych pracowników;

· Jeśli zamierzacie skorzystać z różnych form pomocy;

Pośrednicy Pracy pomogą Państwu rozwiązać problemy zatrudnieniowe bezpłatnie, szybko i fachowo.

Przyjmujemy do realizacji każdą zgłoszoną ofertę: 

- Osobiście w urzędzie (pok. nr 5) 
- Telefonicznie (               065 543 22 25        wew. 41, 42, 43 i 44) 
- Faxem (              065 543 36 12       )
-Listownie ( Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, 56-200 Góra)
- Drogą elektroniczną ( wrgo@praca.gov.pl )

Formularz zgłoszenia wolnego miejsca pracy

Przy wypełnianiu "Zgłoszenia wolnego miejsca pracy" należy podać:
· Dane pracodawcy:

- dokładną nazwę i adres

- imię i nazwisko osoby, do której powinni zgłaszać się kandydaci do pracy

- numer REGON i EKD

· Informacje o zgłoszonym wolnym miejscu pracy:

- nazwa zawodu i stanowiska

- liczba wolnych miejsc pracy

- dokładne miejsce wykonywania pracy

- rodzaj zatrudnienia, zmianowość, wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie

- wymagania stawiane kandydatom tzn. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności, ukończone kursy oraz staż pracy

Państwa oferty zostaną udostępnione na naszych tablicach, w środkach masowego przekazu oraz w Internecie w Bazie Ofert Pracy.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy profesjonalny dobór kandydatów do pracy w Waszych Firmach:
- pośrednicy pracy przeprowadzą wstępną rozmowę z kandydatami,

- wybiorą grupę osób zainteresowanych ofertą,

- zorganizują spotkanie lub giełdę pracy,

Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wpisuje w karcie referencyjnej (skierowaniu) informacje o jej przebiegu tzn. zatrudnieniu kandydata, odmowie przez kandydata przyjęcia propozycji pracy, nie spełnianiu oczekiwań pracodawcy.

Pracodawco jeżeli jesteś zainteresowany pomocą ze środków Funduszu Pracy zapraszamy do odwiedzenia zakładki >>> INSTRUMENTY RYNKU PRACY

PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

o informowaniu powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy, o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego,

informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego pracodawca nie może formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową,

pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej zobowiązany jest uzyskać od niego pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, a osoba podejmująca pracę jest zobowiązania złożyć takie oświadczenie,

pracodawca zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej w okresie do 5 dni właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej innej pracy zarobkowej,

Druk zawiadomienia o zatrudnieniu bezrobotnego

Obowiązki pracodawców wynikają z ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).


Nazwa dokumentu: Informacje dla pracodawcy
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 10:03:02
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 10:03:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 13:49:15

Wersja do wydruku...

corner   corner