logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2005r. rozpoczął i z sukcesem realizuje trzy projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Środki na częściowe sfinansowanie realizacji projektów Urząd Pracy pozyskał z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dwa projekty realizowane są w ramach  Działania 1.2 ?Perspektywy dla młodzieży? .

            Jeden z projektów nosi tytuł ?Paszport do zatrudnienia?. Podstawowym celem projektu było zaktywizowanie  92 osób bezrobotnych do 25 roku życia pozostających w ewidencji urzędu pracy do 24 miesięcy. Każdy z uczestników projektu skorzystał z usług doradcy zawodowego, 67 osób zostało skierowanych do odbycia 6-miesięcznych staży, 20 osób wzięło udział w 4-miesięcznym szkoleniu języka angielskiego, a pracę w ramach subsydiowanego zatrudnienia  (prace interwencyjne)  podjęło 5 uczestników. Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2005-30.04.2006r. jego wartość wynosi 353 717,63 (72,57% wkład wspólnotowy EFS,  27,43% wkład własny FP ).

            Drugi projekt  ?Kierunek –praca? adresowany był do 45 osobowej grupy młodzieży do 25 roku życia zarejestrowanej w PUP do 24 miesięcy. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali doradztwem zawodowym, 20 osób skierowano do odbycia 6,5 miesięcznych staży a 25 osób ukończyło szkolenie prawo jazdy ( 15 osób kat. ?D?, 10 osób kat. ?C?). Realizacja projektu przypada na okres 01.08.2005r. – 30.06.2006r. Wartość projektu 164 530,80 (72,57% wkład wspólnotowy EFS,  27,43% wkład własny FP ).

            Trzeci projekt realizowany jest w ramach Działania 1.3 ?Przeciwdziałanie
i zwalczanie długotrwałego bezrobocia?
pod tytułem ?Nowy start?. Nadrzędnym celem projektu było wsparcie grupy 95 osób bezrobotnych w wieku powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP w okresie od 12 do 24 miesięcy. Wszyscy beneficjenci projektu skorzystali z usług doradcy zawodowego, 80 osób otrzymało wsparcie w postaci 6-miesięcznych przygotowań zawodowych, 10 osób z sukcesem ukończyło szkolenie dla archiwistów a 5 osób uczestniczyło w szkoleniu motywacyjnym i uzyskało zatrudnieniew ramach prac interwencyjnych. Okres realizacji projektu 01.04.2005-31.08.2006r. Jego wartość kształtuje się na poziomie 409 004,61 zł (73,74% wkład wspólnotowy EFS,  26,26% wkład własny FP).

 

           

Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: specjalista
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 09:22:43
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 09:22:43
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-20 11:49:34

Wersja do wydruku...

corner   corner