logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KRYTERIA WYBORU

 

INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 

DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GÓRZE

 

 

 

Na podstawie § 31 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz.315) Powiatowy Urząd Pracy w Górze, celem zapewnienia najwyższej jakości szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie, ustala następujące kryteria  wyboru instytucji szkoleniowej, które będą brane pod uwagę zarówno przy organizacji szkoleń grupowych, jak i indywidualnych – wskazanych przez osobę.

Szkolenia grupowe

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w przypadku organizowania szkolenia grupowego będzie zawierała wszystkie niżej wymienione kryteria:

1)      posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

2)      możliwości wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych,

3)      posiadanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej,

4)      posiadanie odpowiednio dostosowanej ilości i jakości pomieszczeń i pomocy dydaktycznych do potrzeb zlecanego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

5)      posiadanie odpowiednich procedur nadzoru wewnętrznego mających na celu  podnoszenie jakości prowadzonego szkolenia,

6)      posiadanie odpowiedniej procedury sprawdzania efektów szkolenia,

7)      wystawianie  dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnych z obowiązującymi przepisami,

8)      konkurencyjną cenę szkolenia w chwili realizacji szkolenia przy zachowaniu wysokiego poziomu szkolenia,

9)      poziom zaangażowania instytucji szkoleniowej w zakresie  pozyskiwania miejsc pracy dla przeszkolonych osób.

 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Górze przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń będzie uwzględniał posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług.   

 

Szkolenia indywidualne

 

Szkolenie indywidualne, wskazane przez osobę bezrobotną, organizowane jest pod uprawdopodobnienie  uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Wybór jednostki szkoleniowej dokonywany będzie na podstawie kryteriów stosowanych w przypadku szkoleń grupowych, jednak z uwagi na specyfikę tych szkoleń wybór jednostki szkoleniowej nastąpi ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kryteriów:

1)      dostępność miejsca szkolenia dla osoby  wnioskującej o przeszkolenie,

2)      czas realizacji szkolenia, termin najbliższego kursu,

3)      konkurencyjna cena w chwili realizacji szkolenia.

 

Powyższe kryteria mają na celu dokonanie wyboru takiej jednostki szkoleniowej, aby zapewnić najwyższej jakości szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie.

 

Kryteria opracowano na podstawie:

- Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315).

Ponadto przy wyborze jednostki szkoleniowej, w przydatku organizowania szkoleń grupowych, zastosowanie mają również przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2007-11-12 08:16:52
Data udostępnienia informacji: 2007-11-12 08:16:52
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 08:19:49

Wersja do wydruku...

corner   corner