logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                         

 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2008 roku realizuje projekt „Wystarczy chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.
Projekt zakłada następujące formy wsparcia:
·        Staże,
·        Przygotowania zawodowe,
·        Szkolenia:
  •            Spawacz,
  •            Operator wózka jezdnego,
  •            Prawo jazdy kat. „C”,
  •            Prawo jazdy kat. „E”,
  •            Obsługa komputera,
  •           Operator koparko - ładowarki,
  •           Opiekunka dziecięca,
  •            Tworzenie prezentacji i stron www,
·        Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny być zarejestrowane w PUP w Górze jako bezrobotne, w tym w szczególności jako osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
·        bezrobotni do 25 roku życia,
·        bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
·        bezrobotni powyżej 50 roku życia,
·       bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
·        bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
·        bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
·        bezrobotni niepełnosprawni.
 
 
Bliższych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, pokój nr 5,
tel. 065 543 22 25,   065 543 36 12

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-01-21 12:06:02
Data udostępnienia informacji: 2008-01-21 12:06:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-24 10:13:40

Wersja do wydruku...

corner   corner