logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP w GÓRZE > Program Operacyjny Kapitał Ludzki > Projekt "Inwestycja w kadry"

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze rozpoczął realizację projektu „Inwestycja w kadry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami projektu są nowo zatrudnieni pracownicy na stanowisku pośrednika pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.

 

W ramach tego projektu zostało założone finansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy przez okres około 22 miesięcy oraz wyposażenie ich stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy.

 

Czas trwania projektu przypada na okres 01.05.2008r. – 30.04.2010r. Powiatowy Urząd Pracy oszacował realizację projektu na kwotę 94.425,00 zł, z czego wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) to 80.261,25 zł, a wkład własny to 14.163,75 zł.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy
w Górze, ul. Podwale 24, tel. 065 543 22 25, 065 543 36 12.

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-05-27 11:06:10
Data udostępnienia informacji: 2008-05-27 11:06:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-27 11:12:16

Wersja do wydruku...

corner   corner