logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Polski zasiłek po pracy za granicą krok po kroku

KROK 1po zakończeniu zatrudnienia za granicą pierwsze kroki należy skierować do właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy w Polsce i tam zarejestrować się jako osoba bezrobotna

KROK 2jeśli posiadasz weź ze sobą druk U1 (kraje Unii Europejskiej) lub formularz E -301 -kraje Europejskiego Obszaru gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Szwajcaria wystawiony przez zagraniczną instytucję, zaświadczenie oraz decyzję o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, polskie świadectwa pracy, w przypadku pracy na umowę zlecenie-zaświadczenie stwierdzające okres pracy, miesięczne wynagrodzenie brutto i czy były odprowadzane od wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji, decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej a także zaświadczenie ZUS o okresie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i kwocie stanowiącej podstawę ich odprowadzania; dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (w przypadku mężczyzn)

(ww. dokumenty należy wziąć w postaci oryginałów i kserokopii)


KROK 3
zgłoś się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu i złóż wniosek o przyznanie prawa do zasiłku (wniosek do pobrania na stronie: http://www.kszs.dwup.pl/?id=7 ) na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z dokumentami (patrz krok 2)
 

KROK 4 – jeśli nie posiadasz U1/E-301 weź ze sobą również oryginały dokumentów poświadczających pracę za granicą, a wojewódzki urząd pracy pozyska w Twoim imieniu odpowiednią informację z zagranicznej instytucji właściwej

 
WAŻNE!

Druk U1/E-301 jak również U2/E-303 może pozyskać tylko osoba bezrobotna.

W sytuacji gdy osoba nie posiada ww. druków DWUP sam pozyskuje informację o zatrudnieniu za granicą, jednak zaświadczenie, które później wystawia jest honorowane tylko w Polsce.

Potwierdzanie przez DWUP okresów zatrudnienia nie odnosi się do emerytury/renty (np. druk U1/E-301 służą tylko do uprawnień zasiłkowych z tytułu bezrobocia a także uprawnień pracowniczych)


KROK 5
– decyzja przyznająca prawo do zasiłku będzie wydana na zasadach prawa polskiego, gdzie wysokość zasiłku i długość pobierania świadczenia zależy od sposobu zakończenia pracy, stażu pracy oraz przeciętnej stopy bezrobocia w miejscu zamieszkania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy
 

KROK 6od decyzji wydanej przez wojewódzki urząd pracy działający w imieniu marszałka województwa przysługuje odwołanie do ministra właściwego ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 
 
Tu możesz uzyskać pomoc:
 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Oddział Koordynacji Systemów zabezpieczenia Społecznego

Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

Tel. (71) 39 74 125, (71) 39 74 126, (71) 39 74 127

Nazwa dokumentu: Zasiłek po pracy za granicą krok po kroku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 14:18:33
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 14:18:33
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:19:11

Wersja do wydruku...

corner   corner