logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


JEŚLI POSIADASZ PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE I PLANUJESZ WYJAZD ZA GRANICĘ

· Możesz skorzystać z prawa do transferu za granicę zasiłku dla bezrobotnych przyznanego na podstawie polskiego ustawodawstwa

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy na terenie Polski, możesz wyjechać do państw UE/EOG oraz Szwajcarii w celu poszukiwania zatrudnienia i pobierać tam zasiłek dla bezrobotnych. Transfer przysługuje na okres 3 (w krajach EOG i Szwajcarii), a nawet 6 miesięcy (w krajach UE) w wysokości przyznanej przez polski urząd pracy w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy. Okres, w którym przyznano prawo do transferu świadczenia nie może być dłuższy niż okres, na jaki przyznano zasiłek.

 

Prawo do transferu zostanie przyznane pod warunkiem, że osoba ubiegająca się:

 • posiada status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku,
 • złożyła w DWUP w Wałbrzychu filia we Wrocławiu wniosek o wydanie druku U2/formularza E-303 wraz z zaświadczeniem z PUP (wniosek jest dostępny na stronie www.dwup.pl ),
 • pozostawała w dyspozycji urzędu pracy przez 4 tygodnie przed dniem planowanego wyjazdu (okres ten w wyjątkowych wypadkach może ulec skróceniu),
 • zarejestrowała się w instytucji do spraw bezrobocia w państwie poszukiwania pracy w terminie 7 dni od dnia wyjazdu (daty podanej na wniosku)
Z możliwości transferu zasiłku można skorzystać tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia. Bezrobotny zachowuje prawo do świadczeń w kraju zamieszkania w przypadku, gdy powróci do państwa właściwego przed upływem okresu trzech miesięcy.

W okresie poszukiwania pracy za granicą, wnioskodawca nadal podlega ustawodawstwu polskiemu oraz ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących osoby poszukującej pracy w kraju poszukiwania pracy.

W sytuacji, gdy osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie za granicą to będzie podlegała ustawodawstwu państwa, w którym pracuje.

Pamiętaj:
 • należy wiedzieć, że nie zgłoszenie faktu wyjazdu, może spowodować utratę prawa do zasiłku w Polsce, a tym samym to, że nie będzie miała prawa do zasiłku w czasie poszukiwania pracy na terenie państw członkowskich,
 • brak odpowiedniego formularza uniemożliwi przyznanie i wypłatę świadczenia, bądź opóźni jego przyznanie,
 • należy zachować trzymiesięczny termin wyjazdu z kraju w celu poszukiwania pracy, do powrotu do kraju (chyba, że znalazła pracę),
 • przed upływem trzech miesięcy zgłosić się w swoim urzędzie pracy w celu wznowienia wypłaty zasiłku na okres uzupełniający,
 • wiedzieć, że transfer zasiłku może odbywać się tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia,

 

JEŚLI POSIADASZ PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH ZA GRANICĄ I PLANUJESZ PRZYJAZD DO POLSKI

 • możesz skorzystać z prawa transferu do Polski zasiłku dla bezrobotnych przyznanego na podstawie ustawodawstwa kraju członkowskiego UE/EOG innego niż Polska

  Jeśli jesteś bezrobotnym obywatelem UE/EOG lub Szwajcarii, który przyjeżdża do Polski w celu poszukiwania pracy, możesz pobierać w Polsce zasiłek dla bezrobotnych przyznany przez zagraniczną instytucję właściwą przez okres 3 (kraje EOG i Szwajcaria), a nawet 6 miesięcy (kraje UE). Podstawą do wypłaty zasiłku jest odpowiednio – druk U2/formularz E-303

  Bezrobotny obywatel UE/EOG powinien zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy w celu rejestracji jako osoba poszukująca pracy w terminie 7 dni od dnia wyjazdu. (pozostałe warunki przyznania transferu są takie same jak w przypadku transferu zasiłku przyznanego w Polsce) Następnie zobowiązany jest dostarczyć druk U2 lub komplet formularzy E 303/1/2/3/4/5 wraz zaświadczeniem o rejestracji z powiatowego urzędu pracy do DWUP filia we Wrocławiu.
 

W przypadku braku druku U2 również należy dokonać rejestracji
i zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Nazwa dokumentu: Transfer zasiłku dla bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 14:19:18
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 14:19:18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:20:13

Wersja do wydruku...

corner   corner